Avsluta verksamheten med Citadellet likvidationer

När beslutet har fattats och det är ett faktum att aktiebolaget ska avvecklas så har man två val. Man kan själv ta hand om registrering och allt det administrativa arbete som krävs för att lägga ner på ett lagligt sätt, eller så kan man låta ett annat företag sköta detta. Det kostar förstås att ge uppdraget till någon annan men det här är också något som man kan tjäna på då en försäljning av aktiebolaget för snabbavveckling även innebär att man kan göra annat. Då man vänder sig till Citadellet likvidationer som är ett privat aktiebolag med kontor i Vaxholm så får man hjälp med likvidationen och det till riktigt bra villkor.

Citadellet likvidationer har bra villkor

Till att börja med så är det förstås mycket viktigt att man väljer rätt tjänst för att likvidera företaget. Numera så finns det ju gott om aktörer som gör just detta och därmed så kan det vara bra att tänka till innan man beslutar sig. En fördel med Citadellet likvidationer är att man får bra villkor. Till att börja med så kan man begära en kostnadsfri offert som man får inom 2 timmars tid. Det är en bra start och något som gör det lite lättare att besluta sig för om man vill sälja för avveckling eller om man hellre själv tar hand om den.

Allt bör vara öppet och tydligt

Oavsett om man köper eller säljer aktiebolag så är det mycket viktigt med öppenhet och tydlighet. Det får inte finnas frågetecken för det kan bli problematiskt om man inte sköter en likvidation på rätt sätt. Om man väljer att själv driva igenom processen så får man räkna på mellan 7 och 9 månader tills det hela blir klart och då får man ju själv ta ansvar för att allting görs på rätt sätt.

När man istället låter Citadellet ta hand om likvidationen så kan man genast få ut pengarna som företaget är värt minus den avgift som Citadellet tar för tjänsten. Det betyder att man omedelbart är klar med avvecklingen och att man sedan inte behöver tänka mer på detta. Citadellet fortsätter förstås med det arbete som krävs för att aktiebolaget ska vara upplöst på ett lagligt sätt men från försäljningsdatum så är det deras ansvar att detta görs på rätt sätt.

Med Citadellets snabbavveckling så vet du precis hur allting går till och det finns inga dolda kostnader eller annat som du måste läsa mellan rader för att förstå. Det här är säkert och tryggt och något som gör det bra mycket lättare att gå vidare och göra annat. Du kan ju även köpa lagerbolag från Citadellet vilket gör att du genast kan komma igång med ny verksamhet.

Tänk på att avveckla bolaget på ett säkert sätt!

16 Feb 2017