Fördröjningsmagasin kan tillverkas i Sverige

Lokal tillverkning är viktig. Inte bara för att den gynnas vår inhemska ekonomi. Att välja made in Sweden är att dra ner på behovet av transporter vilket är bra för vår miljö. Därmed är det verkligen positivt att fördröjningsmagasin kan tillverkas av svenska industriföretag. Det finns kostnadseffektiva lösningar som innebär högsta kvalitet.

Vad är fördröjningsmagasin?

Ett fördröjningsmagasin är till för att fördröja vatten som kommer från regnoväder och översvämningar. När det rinner ner i marken så kan det antingen skapa stora översvämningar eller ledas bort till säkrare platser.

När vattnet inte rinner bort från ett område på ett naturligt sätt så använder man dagvattenkassetter och dagvattenmagasin för att ta hand om vattenmassorna. Den här typen av magasin kan också kallas för skyfallsmagasin för de är särskilt viktiga då det kommer kraftiga skyfall med stora mängder vatten på en gång.

I fördröjningsmagasinen kommer vattnet att riktas vidare via system under marken. Det kommer också att filtreras. Det här är ju väldigt viktigt om det rinner ner från vägar där det kan finnas gott om smuts och gifter från bilar.

Det behöver dock inte bara vara regnvatten som samlas upp. Stora mängder snö som sedan smälter snabbt kan också ställa till med problem när marken inte kan hantera detta. För att inte störa affärsverksamhet och bebyggelse så används de smarta systemen som alltså kan tillverkas i Sverige.

Dagvattensystem av plast som är enkla att jobba med

De svenska systemen för dagvatten är gjorda av plast. Det betyder att de olika delarna kan gjutas fram. Det här ger oss kostnadseffektiv produktion och även ett format som sedan är lätt att bygga på.

Ett fördröjningsmagasin kan kopplas vidare i system med många kassetter och magasin. Om marken skulle förändras går det snabbt att gräva upp och ändra om. Detta eftersom man inte måste lägga dagvattenkassetterna så långt ner under marken.

Plast är ett lätt material och idag använder svenska industriföretag säker plast som inte kommer att lösas upp eller förgifta marken den ligger i. När det är så enkelt att flytta på systemen så blir det inte svårt att installera eller ändra om.

Bra för miljön på flera sätt

Lättviktiga delar som transporteras inom Sverige är bra på flera sätt. Det är förstås en fördel när ett fördröjningsmagasin kan tillverkas lokalt och sedan åka minsta möjliga sträcka för installation. Det går att få med kompletta system med en transport eftersom de är så lätta. Detta är något som kan innebära fina energibesparingar.

Dessutom är tillverkningen av dagvattenkassetter och dagvattenmagasin energieffektiv. Idag använder sig svenska företag av teknik som ger en effektiv produktion. Det drar ner på kostnader för projekten såväl som de resurser som krävs för dem. Idag går det ju även att använda plast igen för att tillverka på nytt så här finns det mycket att vinna på att jobba med detta material för olika typer av säkerhetssystem i och ovanför marken.

 

/vitsippor.jpg

23 Dec 2022