Finns det dagvattenkassetter made in Sweden?

Det är klart att det finns dagvattenkassetter made in Sweden! Sverige har en plastproduktion som fungerar förnämligt. Våra svenska plasttillverkningsföretag kan ta fram plastdelar och produkter med formverktyg och andra metoder. Med tanke på hur stort behovet av vattenavledning i marken är i vårt land är det ju inte så konstigt att experterna på dagvattensystem finns inhemskt.

Dagvattenkassetter tillverkas av plast

En dagvattenkassett ingår i ett system med filter och dagvattenmagasin som läggs under marken. Med dagvattenkassetter och rörsystem går det att leda stora mängder vatten till önskad plats. Det kan betyda att vattnet förs till det lokala avloppsystemet eller att det skickas direkt ut i naturen.

Det finns dagvattenkassetter i olika storlekar och med särskilda mått. De kan formas för att ingå i ett specifikt system eller ha allmänna dimensioner som gör att de fungerar lite som lego med standardstorlekar.

Var använder vi dagvattenmagasin och kassetter?

Idag används dagvattenkassetter och magasin på många platser i Sverige. Tekniken att styra vattenflöden under marken är inte nytt. Innan det var möjligt att tillverka dagvattenmagasin och kassetter av plast så styrdes vattnet med hjälp av stenkistor som lades ner i marken.

Dagvattenkassetter behövs:

  • I trädgårdar
  • Under parkeringsplatser
  • Vid vägar
  • Vid köpcentrum

Där det finns risk för att ihärdiga vattenfall leder till översvämningar så är det viktigt att jobba med systemen som leder bort vattnet under marken på ett effektivt sätt. Det finns lite olika teknik för hur detta görs med hjälp av dagvattensystem. För att det ska fungera på rätt sätt finns det mycket att ta ställning till.

/butik-i-kopcentrum.jpg

Smarta system som går att bygga på

Det fina med tekniken för att leda bort vattenmassor under marken är att den är mycket flexibel då man jobbar med delarna som kan tillverkas i Sverige. Det går ju att behålla ritningar såväl som formverktyg för att snabbt ta fram nya delar som man bygger på med.

Plasten är lätt att hantera. Det gör det också enklare att installera dagvattensystem under marken. När det krävs en förändring går det att använda en svensk plastverkstad för att på kort tid få fram de nödvändiga delarna.

I och med att det är fullt möjligt med dagvattenkassetter made in Sweden så behöver man inte vänta på leveranser från andra länder. Därmed går det att förbereda inför ett riktigt oväder som kommer att orsaka översvämningar med denna teknik.

Tillverkningen är snabb och installationen likaså. Det här är system som används över hela Sverige och som lätt kan uppdateras och byggas på när det behövs. Därmed blir våra samhällen säkra och trygga även då vädret är svårt att leva med.

Modern teknik och snabba maskiner

Vi kan säga att det är modern teknik, snabba maskiner som går hand i hand med god vana och goda kunskaper som gör att systemen med dagvattenmagasin och kassetter av plast fungerar så väl. En stor fördel med de svenska verkstäderna är just att de har både tekniken och kunskapen som krävs för att tillverka delarna som ska leda bort dagvatten på ett effektivt sätt.

4 May 2022