Avveckla ab eller tillverka i Kina?

Även om produktionen på en svensk industriverkstad eller importen av arbetet från länder i öst har fungerar väl kan det bli svårt att matcha priserna i Kina. För vissa bolag kan frågan uppstå. Ska vi avveckla ab eller tillverka i Kina? Made in Kina kanske verkar som det givna svaret, men är det verkligen det?

Avveckla ab är inte samma sak som konkurs

Det är viktigt att notera att avveckla ab och konkurs inte är samma sak även om de båda i grund och botten betyder att bolaget upphör att existera. Om det finns risk för konkurs är det kanske inte så troligt att det är läge för att dra igång ny produktion i Kina. Det är inte gratis.

Samtidigt är det förstås så att många har insett att de låga priserna i Kina kan göra det svårt att driva vidare på samma sätt som tidigare. Folk har ju till och med fått sälja bolag på grund av detta fenomen. Därmed är det inte alltid helt uppenbart att du kan fortsätta verksamheten om du bara väljer Kina som producentland.

Kan ta tid att hitta rätt process

Kineserna är effektiva och billiga men kommunikationen är inte den enklaste. Det kan krävas flera resor och många misstag innan det hela kan sjösättas. Det här är viktigt att tänka på. Även om det blir så att du slipper avveckla ab då du lägger över produktionen till en kinesisk fabrik finns det inget som lovar att detta blir smärtfritt.

Det kan kosta en hel del tid och pengar att göra denna omläggning och det bör du vara medveten om. I slutändan är det du som måste fatta beslutet. Det kan vara ett riskfullt steg att ta men lyssna på magkänslan. Om Kina lockar kan det finnas god anledning till att försöka, om inte kanske det är dags att syssla med något annat.

21 May 2021