Dagvattenkassetter av plast istället för stenkistor

De flesta med egen tomt är väl medvetna om behovet av god dränering. Man kan använda sig av en traditionell stenkista för att samla upp vatten och leda detta bort från huset och tomten. Men det finns ett alternativ som många gånger kan fungera minst lika bra och det är dagvattenkassetter av plast som vår plastindustri producerar. Den här typen av kassetter kan man koppla till avlopp, eller till dagvattenmagasin och fördröjningsmagasin som även dessa sörjer för att man undviker problem med översvämningar vid huset.

Dagvattenkassetter istället för stenkistor

Idag så tillverkas en rad olika plastverktyg av termoplast och plastgranulat som smälts ned för att sedan med tekniker som formsprutning och formgjutning bli till perfekta föremål. Med tanke på detta så är det inte så konstigt att man nu även tillverkar dagvattenkassetter av plastmaterial som polyuretan och med masterbatch för högsta möjliga kvalitet. Det här är kassetter som är lättviktiga och som har de detaljer som krävs då man kanske vill koppla samman kassetten med rörledningar.
Det vanligaste är att man använder sig av flera dagvattenkassetter på samma ställe men även om det betyder en ökad kostnad så är det trots allt så att de här kassetterna är mycket kostnadseffektiva. Man slipper gräva så djupt och det gör att det blir lätt att komma åt och ändra då man kanske behöver justera position och avledning av vatten i efterhand.

25 Sep 2015