Made in Sverige med formblåsning

Det finns en hel del produkter som vi vet att vi måste importera från andra länder och då särskilt från Kina som är ett land som är känt för låga produktionskostnader. Men även svenska företag kan erbjuda kostnadseffektiv produktion. Med formblåsning så får man produkter som är made in Sverige och som är mycket viktiga för den svenska industrin. Du kan läsa mer om formblåsning och formsprutning i Sverige på GnosjoRegion.se.

Så fungerar formblåsning

Det som är så spännande med formblåsning är att det här är en metod som gör det möjligt att skapa så många olika typer av plastföremål. Gemensamt för dessa är att de är ihåliga. Man kan tillverka saker som:

  • Flaskor
  • Burkar
  • Skyltdockor
  • Unika detaljer

Behöver man en ihålig plastdetalj så är formblåsningen oslagbar och det finns lite olika varianter som är till för olika typer av produktion.

Ibland så sker formblåsningen i ett steg. Det här går ut på att man har en form i vilken man häller i smält plastmassa som sedan formas av luft som blåses in och trycker massan mot formens väggar.

I andra maskiner så kan man jobba i flera steg och först skapa detaljer som till exempel ett skruvlock. Den moderna tekniken gör det möjligt att utföra hela formblåsningsprocessen i en och samma maskin, detta även om man måste jobba i flera steg.

Moderna verkstäder har också smarta lösningar för hur på man på ett effektivt sätt kan flytta på plastdelarna mellan olika maskiner för att så snabbt som möjligt få fram den färdiga ihåliga produkten.

Produkter för matindustrin

När det handlar om plastförpackningar som ska användas inom matindustrin så ställs det höga krav och då är det tryggt att få detaljerna från svenska företag som arbetar enligt svenska lagar. Här är det ju inte bara så att man måste arbeta på ett hygieniskt vis. Det är också viktigt att man använder säkra plaster som inte utsätter matprodukter för ämnen som kan vara farliga.

Plastprodukter som flaskor måste också ha en form och funktion som gör att de kan användas på rätt sätt. Matvaror kan ju bli dåliga av lock som inte sluter åt som de ska eller plast som försvagas av innehållet.

Användarvänligheten är en annan sak som man tänker mycket på då man arbetar med formblåsning. Det gäller ju att få fram produkter som har en form som tilltalar och som gör det enkelt att använda sig av den del eller produkt som har tagits fram.

Tid är pengar

Det som gör att man i Sverige faktiskt kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar för formblåsning är att man med denna tillverkningsprocess sparar tid och därmed också pengar. Man kan jobba snabbt och effektivt och ta fram stora volymer på kort tid. Det här äventyrar inte kvalitet eftersom formblåsningsmaskiner gör det möjligt att vara mycket exakt och inkludera viktiga detaljer i formen som används.

14 Jun 2016