Produktionen avslutas på rätt sätt med en sträckfilmsmaskin

När man är klar med en produktion så når man alltid momentet som går ut på att förpacka delar och produkter för vidare transport. Oavsett om det rör sig om delar som kommer att användas för vidare montering eller om en färdig produkt så är det viktigt att man förpackar på rätt sätt. Det kan man göra med en riktigt bra sträckfilmsmaskin som är till för att slå in pallar med sträckfilm. Det finns lite olika typer av förpackningsmaskiner som gör den här typen av förpackningar och det är viktigt att man väljer rätt variant för att det ska bli en kostnadseffektiv och bra förpackning.

Fördelar med en sträckfilmsmaskin

Det finns så många fördelar med en bra sträckfilmsmaskin som man använder som sista del av en produktionsprocess. Om det rör sig om en automatisk maskin så är det bara att dra igång och se hur pall efter pall omsluts med sträckfilm som lägger sig perfekt omkring det som har staplats på pallen. Om detta föregås av automatisk laddning av pall så frigör man mycket tid.

Det är också så att man får snyggare resultat med den här typen av förpackningsteknik. När man lägger ner så mycket tid och kraft på snygga produkter så är det ju synd att skicka dessa vidare på ett mindre attraktivt sätt. Då det samtidigt är så att den snyggare förpackningen dessutom kräver mindre plast och går snabbare att utföra så kan man ju undra varför vissa fortsatt envisas med att slå in en pall med plastskynken och en manuell tejpmaskin.


Såhär kan resultatet se ut!

Flexibel hantering vid produktionslinjen

För att det ska gå snabbt att förpacka så behöver man god hantering vid produktionslinje. En del väljer att jobba med robotar som tillsammans med automatiska rullband för produkter och delar vidare till pall där man till sist låter en sträckfilmsmaskin slå in pallen. Beroende på den sträckfilmsmaskin som man har så kan det vara så att pallen placeras mitt i maskinen eller att maskinen jobbar omkring pallen. Här är det viktigt att välja rätt teknik så att man får en komplett förpackning.

När förpackningen är klar så kan pallen skickas vidare på lastbil eller kanske direkt in i ett lager där den kommer att stå säkert och vara redo för vidare färd mot aktuell slutkund.

Riktigt stora emballage

När man ska slå in riktigt stora emballage så är det bra att använda en sträckfilmsmaskin som når hela vägen runt. Moderna varianter jobbar både i höjdled och i sidled, och de jobbar snabbt. Här kan man verkligen se meningen med att en människa slipper stå på stolar för att ta sig upp och skydda den övre delen av pallen som annars hade förblivit öppen vilket inte är bra för det som står på den.

9 Feb 2017