Sälja ab med krav om fortsatt verksamhet

När du har lagt flera år, kanske till och med årtionden, på din verksamhet så blir den något av en baby för dig. Även om det inte är hot om konkurs som får dig att vilja sälja verksamheten så är det antagligen så att brist på tid eller engagemang får dig att fatta detta beslut. Du vill ju inte kasta ut bebisen med badvattnet och därför så är det viktigt att du betänker hur du kan sälja ab utan att det fina går förlorat. Det går att ställa krav på köpare men då måste du förstås se till att du säljer till en person eller ett företag som kan förvalta din verksamhet så som du tänkt dig.

Sälja ab med krav om drift

När du säljer så kan det ingå villkor om hur företaget ska skötas vidare. Om det är viktigt för dig att anställda får vara kvar eller att en viss typ av verksamhet inom bolaget kan fortgå för kunders skull så måste detta vara tydligt då försäljningen diskuteras. En sak bör du dock betänka. Ju större krav du ställer på köparen desto krångligare kan det bli. Det kan ju faktiskt vara så att den som vill köpa din verksamhet har helt nya tankar om hur den kan utvecklas. Det kan ju bli mycket positivt och något som gör att det som du en gång startade kan växa på rätt sätt.

Personer som kan verksamheten

Många gånger så är det inte så dumt att se på företagets nuvarande organisation för att ta reda på om det eventuellt finns potentiella köpare bland personal. De är ju personerna som kan mest om verksamheten. De är väl insatta i rutiner såväl som mål. När du säljer ab till en anställd person så kan det bli lättare att ställa krav om hur det hela ska fortsätta. Men kom ihåg, sålt är sålt. Du kan inte komma senare och klaga på hur företagets drivs. Det är upp till dig att fatta rätt beslut då du vill sälja.

Om du säljer till en duktig anställd så är det inte en garanti om att personen blir en duktig ägare. Har han eller hon fungerat som chef med stort ansvar för företagets utveckling så kanske det hela blir en formell sak. Du säljer och kan sedan lämna verksamheten med vetskap om att det hela kommer att flyta på som tidigare. Men att sälja bolaget till en person som alls inte har någon erfarenhet av att ta hela ansvaret kan vara en risk för att verksamheten till sist körs i botten och att det hela slutar med dåligt rykte.

Det kan ta tid att sälja

Det du ska komma ihåg är att det med eller utan dina krav kan ta tid att sälja ab. Det är inte säkert att det står folk på rad, redo att ta över ditt bolag. Det här beror på många olika saker. Det finns branscher som anses som mer attraktiva. Dessutom så kan det ju vara så att ditt aktiebolag kräver specialistkompetens som inte finns under varje sten i skogen. När du drar igång processen med försäljning så ska du vara medveten om hur dina krav på köpare kan komma att påverka hur snabbt försäljningen går. Tid är ju också pengar så i vissa fall så kanske du kan dra ner lite på kraven så att det faktiskt blir en affär.

Möjligheten att avveckla bolaget

Glöm inte bort att det faktiskt också går att sälja ab för att avveckla det. Då kommer den som köper inte att driva det hela vidare. Du kan vara säker på att det hela får ett snyggt avslut och att ingen kommer att riskera ditt rykte. I vissa fall så kan avveckling av bolag bli det bästa valet. Inte bara för att det är svårt att hitta rätt köpare. Det kan ju faktiskt vara så att du vill börja på ny kula utan att behöva fundera på vad som händer med bolaget som du sålde. Då kan en snabbavveckling bli ett bättre val än att sälja bolaget till en köpare som inte förstår hur det ska drivas vidare på rätt sätt.

9 Apr 2018