Valsning påverkar tillverkningen i alla länder

Hela världens verkstadsindustri förlitar sig på tillverkningsmaterial som är jämna och fina. Men har du tänkt på hur det kan komma sig att plåt och stål i stora produkter som möbler är så jämnt. Metalldelarna har samma tjocklek hela vägen igenom samt en yta som är fin att se och ta på. Med valsning får man både jämnhet och fin yta. Valsningen är därmed oumbärlig för en rad olika industrier.

Valsning jämnar ut

Valsningen går ut på att man matar in ett material i en valsmaskin. Maskinen har normalt sett två valsar som roterar. Dessa valsar kommer att pressa materialet så att det får önskad tjocklek. Man kan valsa med höga temperaturer och det krävs för tjockare metallmaterial.

Det går också att kallvalsa vilket kan göras med tunnare metallmaterial. Olika metaller kan dessutom kräva olika värme. Alltför hög temperatur kan ge motsatt effekt. Det är inte önskvärt då man valsar dyrare metallmaterial som till exempel aluminium.

Hög precision tack vare modern teknik

Den höga precision som den moderna valsningen ger oss beror på den moderna tekniken. Maskinerna som valsar metall och andra material styrs med datorprogram. De är gjorda av metall och är mycket starka. Men när det gäller att tunna ut metall till en viss tjocklek handlar det ju inte bara om råstyrka.

Idag kan operatörer förlita sig på program som styr den teknik som krävs för att driva valsningsprocessen. Det här gör det möjligt att vara väldigt specifik med tjocklek och faktiskt också med andra dimensioner som bredd. Operatören måste förstå sig på programmeringen men kan lita på att det blir korrekt utan att själv kunna åstadkomma samma resultat för hand.

Jämna fina metallark

När valsningen är klar får vi jämna fina metallark som kan användas för tillverkning av en rad olika produkter. Det går ju faktiskt att valsa så tunt att det blir folie. Folie använder sig många av i köket utan att fundera på hur metallen har kunnat bli så tunn utan att det är hål i den på olika ställen.

Tjockare metallark används till exempel för möbler. Du behöver bara se dig omkring för att upptäcka hyllor, garderober och andra möbler som har delar av metall. Metalldelarna är jämna och fina, kanske riktigt tunna.

Jämnt hela vägen igenom

Med jämna fina metallark går det att pressa, bocka, stansa och göra allt som krävs för att få en färdig produkt. I och med att valsning är så pass pålitlig och effektiv blir det inga överraskningar. Det är inte så att ett metallark kommer att gå sönder i kantpressen för att det är alldeles för tunt på en viss plats.

Med de jämna resultaten går det att skära ut delar, böja och bända utan oro för att metallen inte håller. Det här fungerar på liknande sätt med plast och andra material. Så det är fler industrier än metallindustrin som klarar sin tillverkning tack vare modern valsning.

18 Nov 2019